Stipendium

De flesta skolorna i USA delar ut pengar i form av stipendium varje år.  Kostnaden för ett års studier i USA varierar stort beroende vilken skola man studerar på. Utan stipendium kan studier i USA gå på allt från $25000 och upp till $40000 per år för skolavgifter, mat och boende. Stipendiet dras från totalkostnaden vilket leder till att man betalar mindre. Storleken på ett stipendium beror på en hel del faktorer; vilket medelbetyg du har från gymnasiet, resultat på ACT eller SAT och vilka slags stipendium skolan erbjuder.

CSN

Studerar man i Sverige har man rätt till CSN. Det gäller även vid studier i USA. CSN Står för Centrala Studiestödsnämnden. De lånar ut pengar och ger bidrag till Sveriges studenter. Det är ett bra sätt att finansiera sina studier på.
CSN's hemsida