Stipendium

De flesta skolorna i USA delar ut pengar i form av stipendium varje år.  Kostnaden för ett års studier i USA varierar stort beroende vilken skola man studerar på. Utan stipendium kan studier i USA gå på allt från $25000 och upp till $40000 per år för skolavgifter, mat och boende. Stipendiet dras från totalkostnaden vilket leder till att man betalar mindre. Storleken på ett stipendium beror på en hel del faktorer; vilket medelbetyg du har från gymnasiet, resultat på ACT eller SAT (antagningsprov), vilka slags stipendium skolan erbjuder och din talang.

Som idrottare har man en mängd fördelar i jämförelse med en vanlig student. En idrottsstudent har i regel möjlighet att få ett idrottsstipendium utöver ett akademiskt stipendium . På så vis finns det en god chans att studier på en skola i USA blir möjligt för många.